Vanaf de U17 categorie moet er getracht worden om zo hoog mogelijk te spelen; dit echter aangepast op het niveau van de spelersgroep.

U17ers zijn echte pubers en zijn dus zeer vaak met zichzelf bezig en zetten zich af tegen gezag. De onderlinge relaties tussen de spelers en speelsters wordt eveneens intenser en zullen een stempel drukken op de groep en diens prestaties. De sfeer is dus van groot belang in deze leeftijdscategorie. Daar deze jonge pubers andere interesses leren kennen is er vrij veel uitval; er is een herwaardering van de sport die ze uitoefenen. In de loop van hun U17 periode moet de verantwoordelijkheid naar de spelers geschoven worden, dit onder voldoende beschermende omstandigheden.

In deze periode zijn er fysiek ook heel wat zaken die wijzigen. Er is geregeld een disharmonie van ledematen en romp, die sommige bewegingen bemoeilijken. Soms heerst zelfs het idee dat er stilstand of achteruitgang is, dit is echter maar tijdelijk.

In deze groeifase is het belangrijk om niet te overdrijven in krachttrainingen.