Algemene visie

Korfbalclub Joki vzw is een lokale sportvereniging in de omgeving van Heist-op-den-Berg waar het aanbieden van de korfbalsport centraal staat. De club is in principe voor iedereen die de korfbalsport wil beoefenen toegankelijk, zowel jeugd als volwassenen en zowel jongens als meisjes. Korfbalclub Joki vzw wil korfbal ook gebruiken als opvoedend element. De leden leren van jongs af aan omgaan met het andere geslacht. Door het beoefenen van een teamsport behoort discipline, tucht en fair-play tot onze principes. Naast de korfbalsport worden ook diverse andere activiteiten aangeboden. Leden voelen zich thuis en hebben een grote betrokkenheid binnen de club. Korfbalclub Joki vzw is een club waarin vrijwilligers centraal staan. Als club willen wij ook financieel gezond zijn en streven we er naar om een evenwicht te zoeken tussen inkomsten en uitgaven.

Sportieve visie

Sport moet beoefend kunnen worden op elk niveau, zodat elk lid daarin zijn of haar motivatie kan terugvinden. Uitgangspunt is steeds het huidige niveau te handhaven en te streven naar verbetering. Per leeftijdscategorie wordt er gestreefd naar 2 teams. De indeling is er op gericht om gedifferentieerd te kunnen werken, zodat elk lid aangesproken wordt op zijn eigen kunnen. Er wordt ook gestreefd naar 2 trainers per ploeg. We streven er naar om een goed evenwicht te vinden tussen plezier en de sportieve prestaties. Bij de senioren wordt er prestatiegericht gewerkt met minstens 2 kernploegen. Er is ook de mogelijkheid om recreatief korfbal uit te oefenen.