Het motorisch bewustzijn staat nog steeds centraal. U09ers hebben de ideale leeftijd voor motorisch leren. Enkele belangrijke basisbewegingen moeten verder uitgebreid worden en omgevormd worden tot automatismen. Eigen aan deze leeftijd is dat de jeugdspeler graag korfbaltechnische zaken wenst aan te leren, maar de concentratie is nog steeds gering. Spelen staat nog steeds centraal, maar door vele  balcontacten en herhalingen kan hier de basis gelegd worden voor korfbaltechnische vaardigheden. Amusement en ontspanning staan nog steeds centraal, er is nog steeds geen competitiedrang (wennen aan korfbal door spelen)